Oscar van Hemel

Oscar van Hemel werd op 3 augustus 1892 in Antwerpen geboren. Hij overleed te Hilversum op 9 juli 1981.

Hij kreeg zijn muzikale opleiding aan het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium te Antwerpen, o.a. van August de Boeck en Lodewijk Mortelmans. Hij verliet deze instelling met de Koninklijke medaille. Van 1930 tot 1933 studeerde hij bij Willem Pijper, aan wie hij zijn eerste Sonate voor viool en piano opdroeg.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij violist bij de Nederlandse Opera in Amsterdam. In 1918 vestigde hij zich in Bergen op Zoom, werd o.a. leraar aan de Gemeentemuziekschool, waar hij viool, piano en theoretische vakken gaf. Van 1948 tot 1955 was hij verbonden aan het Muziekconservatorium der R.K. Leergangen (het huidige Brabants Conservatorium) in Tilburg voor de theoretische vakken en viool. Eind 1949 vestigde hij zich in Hilversum waar hij zich voornamelijk met componeren bezighield, veelal in opdracht van de Regering en de Nederlandse omroepen. Van Hemel was een veelgevraagd jurylid bij concoursen voor harmonie‑ en fanfareorkesten en voor koren. Als muziekrecensent was hij verbonden aan De Gooi‑ en Eemlander en aan De Maasbode.

Dr. Jos Wouters, met name over de symfonische werken van Van Hemel: Een krachtige, opvallende opbouw van de thema's en een kleurrijke harmonie, die eigenlijk altijd de aantrekkingskracht hebben van een geordende tonaliteit, samen met bi‑ en multitonale geluidscomplexen, zijn factoren, die zijn muzikale denken beheersen.

Zijn oeuvre is uitgebreid en veelzijdig, en omvat vijf symfonieën, acht concerten, kamermuziek (o.a. zes strijkkwartetten, strijktrio's, werken voor piano en voor blaasinstrumenten), liederen, koorwerken, opera (Viviane, 1950 en De Prostituée, 1978), beiaardcomposities, muziek voor harmonie en fanfare en voor film en hoorspel.

Year / Artwork Title Importance Medium
1962 Symphony No. 4 4.00 out of 5 stars LP
Villa-Lobos Comments:
Radio Philharmonic Orchestra cond. Jean Fournet