Over het leven van Johan Nicolaas Lentz is niet veel bekend; volgens zijn trouwakte zou hij geboren zijn te Gau-Bickelheim, maar aangezien Lentz daar niet in de doopboeken voorkomt, wordt dit betwijfeld. Wel bekend is dat de (mogelijke) ouders van Johan Nicolaas Lentz in 1720 naar Gau-Bickelheim zijn verhuisd. In 1749 trouwt Lentz te Rotterdam met de wijnhandelaarsdochter Sebilla Brouwer. Na de dood van zijn schoonvader is Lentz betrokken bij zijn wijnhandel. Hij blijft echter wel lesgeven op toetsinstrumenten. Verder werkt hij als keurder van orgels; hierbij geraakt hij in een conflict met Hermanus en Joachim Hess, een conflict dat zelfs tot een rechtszaak leidt. Lentz overlijdt in Rotterdam, in het jaar 1782

Little is known about the life of Johan Nikolaas Lentz, according to his marriage-licence he was born in Gau-Bickelheim (GER) but since he is not mentioned in the birth registers, this is doubtful. It is a fact, that de (possible) parents of Johan Nicolaas Lentz moved to Gau-Bickelheim in 1720. In 1749 he marries Sebille Brouwer, a wine-merchants daughter.
After the deatch of his father in law he gets involved in his wine-trade. However, he continues to teach key instrument. He also is working as an inspector of (church)organs. He gets involved in a conflict with Hermanus and Joachim Hess, which eventually leads to a court-case.
Lenz dies in Rotterdam, in the yaer 1782

From Wiki. Own translation.

Artwork/Date Title Rating Medium
ca. 1750 Concerto for Harpsicord and Strings No 2 4.00 stars  6 LP
Leonard Bernstein - Prelude, Fugue and Riffs Comments:
Ton Koopman - Harpsicord
Residentie Orkest cond. Ton Koopman